• sposoby płatności

Za dokonane zakupy możesz zapłacić przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy naszej firmy - Bank Handlowy w Warszawie SA nr 65 1030 0019 0109 8530 0046 5717.